Pierwsze drogi poscaleniowe w Nowym i Starym Brusie już są odebrane i służą mieszkańcom. W dniu 19 grudnia br. dokonano protokolarnego odbioru dróg bitumicznych o łącznej długości ok. 1,3 km i dróg poddanych profilowaniu z wyrównaniem nawierzchni żwirem o łącznej długości 3,5 km. Roboty drogowe wykonał Zakład Usługowy KRECIK Barbara Kisiel. Poniżej dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca poszczególne etapy budowy dróg.