Kilka dni temu w Nowym i Starym Brusie odebrano pierwsze drogi bitumiczne i drogi gruntowe (profilowanie), a już 23 grudnia dokonano odbioru częściowego kolejnych dróg. Firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatu Sp. z o.o. z Pawłowa wyprofilowała z kolei drogi gruntowe o łącznej długości 4,4, km, jak również wykonała 3,5 km dróg o nawierzchni tłuczniowej. Niestety, warunki zimowe nie pozwoliły na wykonanie drugiej warstwy jezdni z kruszywa, co zapewne nastąpi w najbliższym czasie, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Poniżej dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca poszczególne etapy budowy dróg.

Zdjęcia z realizacji:

Przed:

Po: