Z lekkim opóźnieniem, spowodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w grudniu, Powiat Włodawski dokonał odbioru pozostałych dróg poscaleniowych w Starym Brusie jakie były zaplanowane do wykonania w 2022 roku. Łącznie Firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatu Sp. z o.o. z Pawłowa w obrębie Stary Brus wyprofilowała drogi gruntowe o łącznej długości 4,4, km, jak również wykonała 3,5 km dróg o nawierzchni tłuczniowej. Odbiór dróg poprzedziły badania laboratoryjne, w których sprawdzano nośność nowej nawierzchni dla tego rodzaju dróg oraz wyrywkowo sprawdzono przekrój wykonanych warstw jezdni tłuczniowej.

Jestem bardzo zadowolony z prac, jakie wykonano na tym obiekcie w zeszłym roku. Udało nam się bardzo szybko wykonać dokumentację projektową i na przetargu, pomimo szalejącej inflacji, osiągnęliśmy bardzo dobre ceny. Choć założenia przygotowano w 2018 roku, to finalnie drogi wykonane są w lepszym standardzie, niż przewidywały założenia. M.in. drogi tłuczniowe przewidywano wykonać z jednej warstwy tłucznia, a ostatecznie są dwuwarstwowe, co niewątpliwie wydłuży ich trwałość – mówi Adam Panasiuk, odpowiadający za scalenia w powiecie włodawskim.

Obecnie powiat przygotowuje postępowanie przetargowe na kolejne drogi, głównie o nawierzchni z płyt JOMB, które mają powstać w obrębach Laski Bruskie i Stary Brus.