Podmiot sprzedający: Powiat Włodawski, 22-200 Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 24.

Starosta Włodawski działając na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdu (ruchomości):

  • – marka: YAMAHA GRAND AXIS,
  • – numer rejestracyjny LC 1468,
  • – nr identyfikacyjny: 5CP104546
  • – rok produkcji: 2002,
  • – pojemność silnika: 101 cm³,
  • – kwota oszacowania: 1 400 zł.

POJAZD BEZ PRAWA DO REJESTRACJI.

Pojazd nie został zbyty w licytacji publicznej w drugim jej terminie zarządzonej na podstawie art. 105 § 1, pkt 1 przytoczonej wyżej ustawy. Pojazd może być zbyty za kwotę nie mniejszą od 1/3 kwoty oszacowania. Cena sprzedaży – 500 zł.

Opłatę za zakupiony pojazd należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego we Włodawie BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010 po sprzedaży.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.

Pojazd można oglądać w dniach od 30 lipca 2020 r. od godziny 800do 1500, oraz od 2 sierpnia do 5 sierpnia 2020 r. w godzinach od 800 do 1500, a 6 sierpnia 2020 r. do godziny 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włodawie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem starostwa, Panem Eugeniuszem Koszelukiem (nr telefonu 82 572 15 10, w. 184).

Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczących przetargu: Małgorzata Torbicz – telefon: 82 572 15 10, wew. 302 od godziny 830 do 1530.

Starosta Włodawski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o przetargu znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie i stronie internetowej: www.powiatwlodawski.pl