17 sierpnia przedstawiciele Powiatu Włodawskiego Adam Panasiuk i Piotr Linkiewicz, w obecności wójta Jana Łukasika oraz przedstawicieli Rady Gminy Wola Uhruska Mariana Łubkowskiego i Tadeusza Pawłowskiego dokonali odbioru końcowego robót zagospodarowania poscaleniowego w Bytyniu i Woli Uhruskiej, przewidzianych do wykonania w 2021 r.

Prace zostały wykonane dość szybko, pomimo niesprzyjającej pogody, gdyż ulewne deszcze powodowały, że nasypy drogowe ulegały częstym wymyciom. Jednak wykonawcy uporali się z zamówieniem na 1,5 miesiąca przed terminem. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania. Teren był wyjątkowo trudny, zatem prace ziemne stanowiły znaczną część kosztów – mówi Adam Panasiuk.

Wykonanych zostało: 70 m drogi z płyt cementowych, 3 km dróg tłuczniowych oraz 2,5 km dróg żwirowych. Wykonawcami prac były firmy B.G. CONSTRUCTION Sp. Z o.o. oraz FHU Katarzyna Radloff. Nadzór inwestorski sprawował MODERNA-HAUSE Łukasz Ulaniuk. Łączny koszt robót poscaleniowych, wykonanych w 2021 r. w ramach operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, wyniósł 1.186.141,96 zł (754.742,12 zł pokrytych zostało z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 431.139,84 zł z Budżetu Państwa).

Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie pozostałego zakresu prac, tj. budowa ok. 9 km dróg tłuczniowych i żwirowych, przebudowa ok 16 km dróg oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na odcinku ok 1 km. Wykonanie powyższych prac planuje się w przyszłym roku.