7 maja przedstawiciele Zarządu Powiatu we Włodawie podpisali umowy z pierwszymi wykonawcami zagospodarowania poscaleniowego w Bytyniu i Woli Uhruskiej.

Cieszy mnie to niezmiernie, gdyż oczekiwanie na te prace jest niezmiernie duże. Obecnie wiele działek, pomimo przeprowadzenia procesu scalenia gruntów, pozostaje bez fizycznego dostępu. Obecne tam drogi dojazdowe są w fatalnym wręcz stanie – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Latem tego roku wykonanych zostanie: 70 m drogi z płyt cementowych, 3 km dróg tłuczniowych oraz 2,5 km dróg żwirowych. Wartość kosztorysowa zaplanowanych w tym roku do wykonania prac wynosi 1,581 mln zł, lecz po przetargu wartość ta uległa zmniejszeniu do 1,166 mln zł.

W związku licznymi uzgodnieniami, jakie musieliśmy przeprowadzić z Wodami Polskimi, PKP i Zarządem Dróg Wojewódzkich, do prac w tym roku wybraliśmy drogi, przy których uzgodnień było najmniej. Czas projektowania naturalnie przedłużyła nam znacząco pandemia, ale też i zalanie terenów nadbużańskich. Na niektóre drogi dopiero w drugiej połowie kwietnia mogliśmy wejść, gdyż dotychczas znajdowały się pod wodą. Pozostały zakres prac planujemy zrealizować w przyszłym roku – mówi koordynator Adam Panasiuk

Koszty sfinansowane zostaną w ramach realizowanej przez Powiat Włodawski operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, tj. operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.