(27 czerwca) W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wręczono 9 umów o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niemal połowę środków otrzymał zdecydowany lider w scaleniach – powiat włodawski.

Łączna wartość przyznanej pomocy przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach podpisanych umów to ponad 82 mln zł, z czego wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) to ponad 52 mln zł. Kwota przeznaczona na tego typu operacje pochodzi z dodatkowej puli środków przyznanej na realizację działań PROW dla województwa lubelskiego w kwocie blisko 23,6 mln euro. Wsparcie można było otrzymać na prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Celem scalania gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych, racjonalne ukształtowanie gruntów oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracyjnych, dróg dojazdowych czy rzeźby terenu.

– To kolejna transza unijnych funduszy na scalanie rozproszonych działek rolnych i leśnych. Proces ten ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwach – mówił członek zarządu Zdzisław Szwed podczas wręczania symbolicznych czeków.

Pomoc finansową na realizacje scaleń otrzymało 5 starostw: włodawskie w kwocie prawie 35,5 mln zł na 2 operacje, które będą realizowane w gminach Wyryki (obręby Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia – 1661 ha) i Urszulin (obręby Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka – 1644 ha); chełmskie – niemal 18,6 mln zł na 4 operacje (wszystkie  w gminie Wierzbica); lubartowski nieco ponad 12 mln zł na 1 operację (w gminie Ostrówek); łęczyńskie – prawie 11,9 mln zł na 1 operację (w gminie Cyców); parczewskie – blisko 4,2 mln zł na 1 operację (w gminie Dębowa Kłoda).

Operacje zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach naboru na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020. Na ogłoszony nabór złożono 12 wniosków o przyznanie pomocy, w tym 3 z nich nie spełniły wymagań formalnych. O pomoc finansową mogli ubiegać się starostowie z województwa lubelskiego jako organy prowadzące i wykonujące postępowanie scaleniowe.

Kolejny sukces powiatu włodawskiego podsumował Adam Panasiuk – członek Zarządu Powiatu we Włodawie odpowiedzialny za program scaleń – To ogromne pieniądze, ale też duże wyzwanie, gdyż czasu na zrealizowanie operacji mamy stosunkowo niewiele – wszystkie wydatki musimy rozliczyć do czerwca w 2025 r. W scaleniu to krótki okres, dlatego zagospodarowanie poscaleniowe rozpoczynamy już w trakcie trwającego postępowania scaleniowego. No i trzeba mieć na uwadze, że obecnie niemal każdego miesiąca rzeczywista wartość przyznanej pomocy kurczy się na skutek inflacji, która dotyka zwłaszcza branżę drogową. Zatem już na przyszły rok planujemy pierwsze wydatki inwestycyjne, ale to dużo zależy też od aktywności gmin, na którą bardzo liczę. Bez wątpienia jest to ogromna szansa na rozwój tych obszarów.