12 października podczas uroczystej gali XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów ogłoszono wyniki rankingu organizowanego przez ogólnokrajowe samorządowe pismo „Wspólnota”. W kategorii pozyskiwanie środków unijnych powiat włodawski zajął 3 miejsce w kraju, zaś w kategorii wydatków inwestycyjnych zajął piątą lokatę w Polsce!

Pierwszy ranking dotyczył wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2021 przez samorządy wszystkich szczebli – od województw, poprzez powiaty, aż do gmin. Jak podaje pismo – Porównanie wyników rankingu w kolejnych latach pokazuje, że czołówki zestawień szybko się zmieniają. To zjawisko pozytywne – sugeruje, że lista gmin i powiatów swobodnie korzystających ze środków unijnych jest długa. Niemal jednak niezmiennie w czołówce jest powiat włodawski w kategorii wykorzystania środków unijnych. Ogółem na 1 mieszkańca powiat włodawski za lata 2014-2019 plasował się na 4 miejscu w kraju. Wykorzystanie tych środków na 1 mieszkańca w latach r. wynosiło 1087,88 zł per capita (na głowę mieszkańca). W najnowszym rankingu powiat włodawski awansował na podium, zajmując 3 miejsce. Powiat włodawski jest wyprzedzany tylko przez powiat przasnyski (mazowieckie) i bieszczadzki (podkarpackie), zaś w województwie lubelskim jest bezkonkurencyjny (następny powiat – chełmski daleko daleko w tyle). Wykorzystanie tych środków na 1 mieszkańca w latach 2014-2021 wynosiło grubo ponad tysiąc zł per capita. W zestawieniu ważny jest fakt, że obejmuje bardzo długą perspektywę czasową – aż 7 lat – od 2014 do 2021, przez co jest bardzo wiarygodny.

Natomiast w innej kategorii rankingu – wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2021 – powiat włodawski zajął również bardzo wysokie, bo 5 miejsce i na Lubelszczyźnie jest tylko za powiatem janowskim. Na osobę ten wydatek rocznie to 529,16 zł. W tym zestawieniu wśród miast powiatowych Włodawa znajduje się na odległym 130 miejscu, choć pozycja z roku na rok jest coraz lepsza (przed rokiem 229 miejsce, a przed dwoma laty 237 na wszystkich 267 miast powiatowych).

Na pewno decydujący wpływ na tę bardzo wysoką pozycję – w pierwszej dziesiątce w kraju – miały inwestycje dotyczące scaleń gruntów, gdzie powiat włodawski jest liderem w kraju – mówił podczas gali w Katowicach starosta.  – Jednak o tym, że powiat włodawski nie zasypia gruszek w popiele i od lat stara się skutecznie o aplikację znacznych środków zewnętrznych, świadczą i wyniki z lat poprzednich. A trzeba pamiętać, że nasz powiat jest stosunkowo niewielki i niewielkie ma też grono specjalistów do tego przygotowanych. Jak jednak widać po faktach, umiemy skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne. Jestem przekonany, że z wyników podanych za rok będziemy zadowoleni, bo naprawdę udało nam się pozyskać z unijnej kasy miliony złotych.