Stowarzyszenie Geodetów Polskich, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowało w Gdańsku Seminarium podsumowujące XLVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Wśród nagrodzonych znalazł się powiat włodawski, który w Gdańsku reprezentował Adam Panasiuk – członek Zarządu Powiatu.

Seminarium miało na celu uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu – podniesienie wiedzy pracowników administracji rządowej, a także wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych praktyk stosowanych przy realizacji prac scaleniowych przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Pośród kilkunastu nagrodzonych w różnych kategoriach prac scaleniowych, znalazły się również założenia do scalenia w powiecie włodawskim.
Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać: trzecie miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki, pow. włodawski, pow. obiektu: 1 661 ha.

Podczas gdańskiego seminarium Adam Panasiuk – członek Zarządu Powiatu we Włodawie zaprezentował założenia do tego nagrodzonego projektu scalenia gruntów w Kaplonosach.
– Możliwość zaprezentowania dorobku powiatu włodawskiego w programie scaleń gruntów na takim forum to nie tylko forma promocji naszego samorządu, to także wyraz docenienia naszych osiągnięć i sprawność w realizacji tak trudnego programu – mówi A. Panasiuk. – Jesteśmy w ścisłej czołówce, a może i liderami programu scaleń w kraju. Trzeba jednak pamiętać, że ten sukces składa się z ciężkiej pracy całego zespołu pracowników starostwa, wykonujących zadania scaleniowe jako w zakresie dodatkowych obowiązków.