Umowa podpisana

(6 maja) Starosta – Andrzej Romańczuk, członek zarządu – Adam Panasiuk i skarbnik – Zofia Derkacz w imieniu Powiatu Włodawskiego a ze strony Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie dyrektor – Marek Banach i jego zastępca – Bartosz Czech podpisali porozumienia na przeprowadzenie prac geodezyjno-kartograficznych w ramach prowadzonych postępowań scaleniowych na obiektach Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka (w gminie Urszulin) oraz Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wyryki.

W ramach porozumienia geodeci WBG w Lublinie przeprowadzą czynności m.in. ustalenia i pomiaru granic zewnętrznych obszaru scalenia, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, szacowania wartości gruntów, opracowania projektu rozmieszczenia nowych działek, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych dla nowych działek czy też sporządzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i związanej z ujawnieniem zmian w księgach wieczystych. Porozumienia zakładają, że powyższe prac zostaną ukończone do połowy 2024 r.

– Czasu mamy mało, gdyż scalenia gruntów w tej perspektywie finansowania UE muszą definitywnie zakończyć się do czerwca 2025 r. Termin ten obejmuje również zagospodarowanie poscaleniowe, a zatem przy tych obiektach zmieniliśmy podejście w ten sposób, że zagospodarowanie poscaleniowe będzie prowadzone w trakcie postępowania scaleniowego, a więc zacznie się jeszcze przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt scalenia. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, ale do tego skróconego okresu dobraliśmy obiekty, które miały w miarę uporządkowane pasy drogowe. Zostaną wytyczone też nowe drogi, jednak będzie ich niewiele, a wykonanie infrastruktury zostawimy właścicielom działek, czyli gminom – mówi koordynator Adam Panasiuk. – Co prawda nie mamy jeszcze umowy o finansowanie z samorządem województwa, ale akurat nasze wnioski są już po pozytywnej weryfikacji, czyli podpisanie umowy jest już tylko kwestią czasu. Na szczęście przepisy przed tym naborem zmieniono w ten sposób, że koszty można ponosić już od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podpisania umowy, jak to było wcześniej – dodaje.