Opis inwestycji: Remont drogi powiatowej Nr 1718L na odcinku 2,40 km polegający
na wykonaniu robót przygotowawczych, przepustów, nawierzchni z BA na odcinku 1,5 km
oraz tłuczniowej na odcinku 0,9 km, poboczy tłuczniowych.

Dofinansowanie: 1.699.806,32 PLN

Całkowita wartość: 1.734.496,25 PLN