25 marca br. ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu Klub 2024. Na tegoroczną edycję Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 98,5 mln. zł., nabór wniosków trwa do 30.04.2024. W tegorocznym projekcie kluby mogą wnioskować o wyższe niż dotychczas kwoty – 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 17 tys. zł – dla klubów wielosekcyjnych. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu, aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Wnioskujący o dofinansowanie klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację.

Cele Programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu: https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/