Prace zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka nabierają tempa. Dziś wicestarosta Piotr Gorgol i kierownik wydziału Budownictwa i Inwestycji starostwa Piotr Linkiewicz, w obecności Adama Panasiuka wójta gminy Urszulin, inspektora Łukasza Ulaniuka oraz wykonawcy analizowali warunki gruntowe (po wcześniejszym dokonaniu przez wykonawcę odkrzaczeń i wykoszeń dróg), celem zastosowania dodatkowych wzmocnień na odcinkach z najgorszą nośnością gruntu. Dla przypomnienia, w tym roku na obiekcie powstanie 18 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej oraz 350 m. drogi o nawierzchni bitumicznej.