Starosta włodawski Adam Panasiuk zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie obwieszczenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia dla części wsi: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka (wszystkie w gm. Urszulin o łącznej powierzchni 1648 ha). W spotkaniu udział wzięli m.in., poza mieszkańcami, urzędnicy z Wydziału Geodezji starostwa, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie i KOWR, jak również Marian Kupisz – radny powiatowy z tej gminy.

Starosta A. Panasiuk, który przed objęciem funkcji starosty bezpośrednio koordynował pracami scaleniowymi w powiecie, podziękował mieszkańcom za zaangażowanie w przygotowanie prac i liczne dowody poparcia dla programu scaleń.

Cieszy mnie ogromnie duża frekwencja, bo na zebraniu zostało przekazanych wiele istotnych rzeczy w zakresie uprawomocnienia się decyzji i zasad objęcia w posiadanie nowych działek – mówi A. Panasiuk, starosta włodawski. –  Zależy nam, by proces administracyjny scalenia zakończyć jak najszybciej, bo już uruchomiliśmy przetarg na dokończenie budowy i przebudowy dróg poscaleniowych, a niektóre z nich miały znacznie korekty w przebiegu pasa drogowego. Zatem bez pełnego władztwa nad gruntami pod drogami nie będziemy mogli przekazać wykonawcy placu budowy. Zainteresowanie budową dróg jest duże, co nas bardzo cieszy. Myślę, że cała ta procedura zakończy się pomyślnie i jeszcze tego roku mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z 18 km nowych dróg tłuczniowych i żwirowych z krótkim odcinkiem bitumicznym.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się wybudować ponad 18 km dróg, w tym odcinek dróg bitumicznych, pozostałe drogi będą o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej. Całość może się zamknąć kwotą prawie 6 mln zł.