(26 kwietnia) Spotkanie w świetlicy w Starym Brusie definitywnie zakończyło administracyjny proces scalenia gruntów dla obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie, czyli obszaru o powierzchni łącznej 1365 ha. Postępowanie zostało wszczęte przez Starostę Włodawskiego 20 kwietnia 2018 r. W styczniu odczytana została decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, a w związku z tym, że nikt się od niej nie odwołał, nabrała ona charakter prawomocny.

Jest to rzadkość w scaleniach, gdy na kilkuset uczestników nikt się nie odwołuje – mówi z zadowoleniem Starosta Andrzej Romańczuk. – W dotychczasowych obiektach najczęściej było po jednym, dwóch odwołaniach, ale były. Z sąsiednich powiatów dochodzą do nas informacje, że tych odwołań jest nawet po kilkanaście. Brak odwołań oznacza moim zdaniem, że ten trudny proces przeprowadzenia administracyjnego postępowania w zakresie scaleń gruntów został wykonany prawidłowo, za co bardzo chciałbym podziękować geodetom z Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, oczywiście pracownikom Starostwa Powiatowego, Wójtowi Pawłowi Kołtunowi, a przede wszystkim mieszkańcom, bo sukces scaleń zależy przede wszystkim od dobrej współpracy mieszkańców z urzędnikami.

Podkreślić należy, że zmieniły się przepisy w zakresie zgłaszania zmian w księgach wieczystych. Wnioski przygotował i złoży Starosta Włodawski, a zatem mieszkańcy nie poniosą w związku z tym kosztów.

Ostatnie zebranie zwołano w celu wręczenia mieszkańcom wypisów i wyrysów „scaleniowych”, a więc dokumentów przedstawiających zestawienie działek sprzed i po scaleniu. Przypomniano mieszkańcom zasady objęcia w posiadanie nowych działek, jak również rozwiązano Radę Uczestników Scalenia. Możliwość odbioru na miejscu wyrysów scaleniowych spowodowało, że sala świetlicowa wypełniła się po brzegi.

Było to zdecydowanie zebranie z najwyższą frekwencją z całego procesu scalenia – podkreśla Adam Panasiuk, koordynator scaleń w powiecie, który na zebraniu przedstawił też harmonogram dalszych prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego. – Dobiega końca przygotowanie dokumentacji na drogach, na których planujemy wykonać dodatkowe warstwy konstrukcyjne. Myślę, że na te drogi przetarg ogłosimy może już w czerwcu. Z kolei drogi, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, zaczniemy budować w okresie jesiennym. Dopuszczam możliwość kończenia prac poscaleniowych w przyszłym roku, jednak większą część chcemy wykonać jeszcze w tym. Mamy już prawomocną decyzję lokalizacyjną na całość inwestycji, za co chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Gminy w Starym Brusie, bo proces ten przeprowadziliśmy bardzo sprawnie.