(27 sierpnia) Gospodarzem spotkania, które odbyło się we włodawskim starostwie w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, był powiat włodawski. W jego trakcie omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Pierwszym punktem spotkania było oficjalne otwarcie oraz przywitanie uczestników przez starostę Andrzeja Romańczuka. Po tym wystąpieniu, obszary ujęte w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przedstawił Piotr Budyńczuk, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Następnie głos zabrali przedstawiciele lubelskiego urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkiego urzędu pracy.

Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary: badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (priorytety I i II), środowiska i transportu (priorytety III i IV), infrastruktury społecznej (priorytet VI), rozwoju zrównoważonego terytorialnie (priorytet X).

Przedstawiono także wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Odniesiono głównie się do potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (priorytety VII, VIII i IX). Spotkanie zakończyło się dyskusją z uczestnikami.

Warto dodać, że powiat włodawski w ramach poprzedniego unijnego rozdania środków w programie na lata 2014-20 pozyskał pieniądze na wielomilionowe inwestycje. Z ważniejszych warto wymienić:

– Budowa Powiatowego Centrum Usług Społecznych, na terenie po byłej jednostce wojskowej.

– Budowa Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór”.

– Budowa dróg powiatowych, np. w Grabniaku, Zaświatyczach, Korolówce, Holeszowie i Wereszczynie.

– W ramach działań poscaleniowych utwardzono już ponad 100 km dróg. Inwestycje zagospodarowania poscaleniowego wykonywane były m.in. w Kulczynie i Kulczynie Kolonii, Bytyniu, Woli Uhruskiej i Józefowie.

– Rozwój e-usług publicznych.

– Projekt e-geodezja.

– Dwie duże inwestycje w remont Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

Powiat włodawski realizował przez cały rok także wiele innych inwestycji, z których na uwagę zasługują m.in. przebudowa boisk szkolnych przy ZSZ Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, utworzenie Klubu Seniora w budynkach DPS w Różance, także doposażanie szkolnictwa zawodowego.