KOMUNIKAT

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie o poddaniu kwarantannie części pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, prosimy o jak najszersze korzystanie ze zdalnych form załatwiana spraw w urzędzie.
➡️ Sprawy można załatwić m.in. następującymi drogami:
– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP)
– drogą telefoniczną – WYKAZ TELEFONÓW znajduje się na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl (zakładka Starostwo Powiatowe/struktura organizacyjna)
– drogą mailową: starostwo@powiat.włodawa.pl
– drogą pocztową na adres: al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
– stroną internetową urzędu www.powiatwlodawski.pl – w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE (zakładka na głównej stronie)
➡️ Biuro Podawcze czynne jest w sali konferencyjnej (wejście przez parking od strony boiska orlik).
⛔ Jednakże apelujemy o uprzedni kontakt telefoniczny przed każdą planowaną wizytą w urzędzie. Prosimy także o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego! ⛔