Przebudowa drogi powiatowej nr 1737L – ul. Długa we Włodawie to kolejna zrealizowana tegoroczna inwestycja powiatowa. Przed trzema tygodniami odebrano od wykonawców dwa odcinki dróg – w Zaświatyczach (gmina Hanna) i w Stulnie (gm. Wola Uhruska). Obie inwestycje wykonano znacznie przed terminem. Prace w obu tych miejscowościach trwały od początku roku i przebiegały nie tylko zgodnie z harmonogramem, ale nawet znacznie szybciej niż przewidziano.

Podobnie rzecz się miała z pracami przy ul. Długiej we Włodawie. Długość przebudowywanego odcinka wyniosła 820 m. A zakres robót obejmował m.in. wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstw bitumicznych z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, podniesienie obciążenia konstrukcji jezdni, budowę chodników po obu stronach drogi o łącznej długości 1338 oraz budowę parkingu na 22 pojazdy, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.283.596,77 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 629.183,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). Pozostała część kosztów została podzielona po równo pomiędzy powiat włodawski i miasto Włodawę.