(17 stycznia) Starosta włodawski – Andrzej Romańczuk wraz z wicestarostą Tomaszem Korzeniewskim podpisali z przedstawicielem PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o., Pawłów umowę na przebudowę prawie 5-kilometrowego odcinka drogi Nr 1624L Urszulin – Hańsk. Firma ta zaoferowała w przetargu najniższą cenę – 7 mln 445 tys. zł. Podczas uroczystości obecny był wójt gminy Hańsk – Marek Kopieniak i przewodniczący Rady Powiatu – Romuald Pryll.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk od km 10+930 do km 15+770 – czyli prawie 5 km od Kolonii Kulczyn do Hańska.

Firma PREF-BET z Pawłowa zaoferowało najniższą cenę 7 mln 445 tys. zł, a oferty złożyły trzy firmy. Warto dodać, że na sfinansowanie powiat miał przeznaczone 8 mln 375 tys. zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 4 mln 468 tys. zł. Brakującą kwotę dołożą pospołu: samorząd powiatu włodawskiego oraz gmina Hańsk złożą się po niecałe 1,5 mln zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 4840 m, wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 6 m,  budowa chodników (dojścia do zatok autobusowych i peronów) – ok. 225 m długości, 2 m szerokości, budowa zatok autobusowych (4 szt.), budowa peronów (4 szt.), wykonanie poboczy gruntowych, wymiana przepustów pod koroną drogi – 5 szt. oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Termin wykonania prac upływa w połowie września br.

Na przebudowę tego odcinka drogi powiatowej mieszkańcy tak gminy Hańsk, jak i całego powiatu czekali od lat – mówił podczas podpisywania umowy w starostwie Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Wreszcie udało się pozyskać zewnętrzne finansowanie i droga jeszcze w tym roku, być może nawet na wakacje, będzie oddana do użytku. Jestem bowiem przekonany, że firma, która wygrała przetarg jest gwarantem nie tylko dobrego, ale i szybkiego wykonania robót. Cieszy mnie zwłaszcza fakt, że udało nam się znaleźć oferenta w rozsądnej cenie za wykonanie tego odcinka drogi. A nie zawsze się to samorządom udaje. Powiat włodawski ma jednak już wyrobioną dobrą markę inwestora. A trzeba pamiętać, że w obecnych inflacyjnych warunkach nie jest łatwo zmieścić się w zaplanowanych wydatkach. Najważniejsze jest jednak to, że mieszkańcy, jak i  liczni turyści odwiedzający tę piękną nadbużańska ziemię, będą  jeździli po dobrej drodze.