Nikodem Wawrzycki i Waldemar Czajkowski w imieniu Stowarzyszenia Wereszczyński Gościniec podpisał z Powiatem Włodawskim umowę na przeprowadzenie renowacji grobowców na cmentarzu w Wereszczynie.

Powiat Włodawski podpisał ze Stowarzyszeniem Wereszczyński Gościniec z Wereszczyna umowę ws. udzielenia dotacji na przeprowadzenie renowacji grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobka Rozali Szwykowskiey na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie.

Zgodnie z umową Powiat Włodawski zobowiązuje się dofinansować wykonanie tych prac renowacyjno-konserwatorskich ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład samorządu wynosi tylko 2%. Termin wykonania prac ustala się na 31 października 2025 r. Dotacja wynosi 289 000 zł.

– To jest pierwsza z trzech umów dotacyjnych na odnowienie zabytków, jakie udzieli Powiat Włodawski w ramach Polskiego Ładu. Bardzo nam zależało, aby procedurę wyboru wykonawców przeprowadzić jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że czas tu działa na niekorzyść, gdyż firm konserwatorskich mamy niewiele, a inne samorządy w Polsce także prowadzą procedury wyłonienia wykonawców dla swoich podmiotów, którym przyznają dotację. W przypadku Stowarzyszenia „Wereszczyński Gościniec” postępowanie zakończyło się pomyślnie. Znalazła się firma, z dużym już doświadczeniem na naszym terenie, której oferta nie przekroczyła wartość dotacji. A więc niemalże jest pewnym, że już tego lata zaczną prace na cmentarzu w Wereszczynie. – mówi Adam Panasiuk, starosta włodawski.