(30 września) Uroczystości w Wytycznie, tradycyjnie już rozpoczęła msza święta przy Kopcu Chwały. Gospodarzem obchodów był gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na uroczystości obecni byli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, płk SG Aneta Skorupska – dyrektor Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, kombatanci a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po odczytaniu Apelu Poległych złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy. Tegoroczne uroczystości w Wytycznie uświetniła Kompania Honorowa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej a także Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Podczas bitwy pod Wytycznem, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.