(11 lutego) starosta włodawski Adam Panasiuk z byłym starostą Andrzejem Romańczukiem, wójtem gminy Hanna Grażyną Kowalik, sołtysem wsi Ewą Horbaczewską w asyście mieszkańców Dołhobród dokonali uroczystego otwarcia drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816 w Dołhobrodach. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Św., po której przecięto symboliczne wstęgi. Dzięki uprzejmości KGW Dołhobrody przygotowany został poczęstunek.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (łączna grubość warstw 9 cm) na odcinku 2700 m, wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 5,5 m, budowę parkingu przy kościele (8 miejsc), wykonanie zjazdów i przebudowę skrzyżowań z DW 816. Wykonawcą było Parczewskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych.

Otwierając drogę były starosta A. Romańczuk powiedział m.in. – Zdecydowane działania władz powiatu włodawskiego i gmin z jego terenu przynoszą wymierne skutki. Widać to zwłaszcza w inwestycjach drogowych, których w ostatnim czasie nie brakuje, a których wartość liczona jest w dziesiątkach milionów złotych. Ta nowo otwarta wyremontowana droga powiatowa to dopiero początek drogowej ofensywy. Jestem przekonany, że takich świetnych wieści w tym roku będzie bardzo dużo.

Z kolei obecny starosta Adam Panasiuk dodał: Cieszy mnie bardzo takie spotkanie i to już, powiem szczerze, należy do rzadkości, gdy ludzie tak gromadnie dziękują za wykonaną inwestycję. Ta droga to efekt bardzo dobrej współpracy z gminą Hanna, bo w okresie 9 miesięcy udało się dokonać uzgodnień, dokumentację projektową, znaleźć wykonawcę w przetargu, a następnie wykonać inwestycję. Wkład własny samorządu jest niewielki, tylko po 2,5%, a to dlatego, że bardzo sprawnie przeszły nam wspomniane etapy. A to nie koniec dobrych wiadomości dla społeczności Dołhobród, bo na dobrej drodze są scalenia, ale w tym przypadku czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie

Koszt inwestycji to 3 676 722,70 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 3 361 089,29 zł, z Powiatu – 157 816,71 zł i Gminy Hanna – 157 816,70 zł.