Od 16.03.2020 r. do odwołania NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, e-mail).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne: (82) 5725690 wew. 114 (pon. – pt. w godz. 8:00-15:00) lub mailowe na adres: npp@powiat.wlodawa.pl
Po przekazaniu do urzędu zgłoszenia należy oczekiwać na kontakt w sprawie porady.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość beneficjent nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej; zaś osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie jest zobowiązana do składania oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.