Lasy Państwowe przeznaczyły ponad 2,5 mln zł na przebudowę drogi powiatowej w Kosyniu (gm. Wola Uhruska). To nie pierwszy raz, gdy leśnicy pomagają w naprawie dróg. Wcześniej Nadleśnictwo Sobibór wyłożyło m.in. blisko 90 tys. zł na remont dróg w Józefowie i Majdanie Stuleńskim (gm. Wola Uhruska), ok. 90 tys. zł na remont drogi powiatowej z Macoszyna Małego do Hańska (gm. Hańsk) i już myślą o kolejnej takiej współpracy.

Na czwartkowej (29 września) sesji rady powiatu włodawskiego starosta Andrzej Romańczuk oficjalnie przypieczętował współpracę z Nadleśnictwem Sobibór, które przekaże ponad 2,5 mln zł na budowę drogi w Kosyniu. – To jest dla nas naprawdę bezcenna pomoc, zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy samorządy muszą oszczędzać na niemal wszystkim – mówił starosta A. Romańczuk.

Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną – wyjaśnia nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Dariusz Filipczak. – Udział finansowy nadleśnictw w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej oraz bezpieczeństwa państwa. Możemy partycypować w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi. W powszechnej opinii utarło się, że wsparcie takie dotyczy tylko śródleśnych szlaków gruntowych, ale przecież wspólnie używamy również szos i ulic. Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z lubelskiej dyrekcji LP, podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów: gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

I przykładem takiej właśnie współpracy jest dofinansowanie zadań wspólnych pomiędzy Powiatem Włodawskim a Nadleśnictwem Sobibór. W zakresie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Leśnego Nadleśnictwo przeznaczyło kwotę 2,635 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1722L przebiegającej przez Kosyń. Współpraca Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sobibór z samorządami w tym zakresie prowadzona jest od 2018 roku. W tym okresie Nadleśnictwo Sobibór dofinansowało ze środków własnych remonty dróg gminnych i powiatowych na kwotę ponad 180 tys. zł. W planach są modernizacje dróg publicznych w Kolonii Mszanna i przez wieś Osowa, oraz kolejnej wymagającej gruntownej przebudowy drogi powiatowej z Dubeczna do skrzyżowania z wojewódzką 812 w okolicach Osowy.