26 stycznia w nowo powstającym Dziennym Domu SENIOR+ we Włodawie odbyło się spotkanie z seniorami m.in. z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dyrektor DD Senior+ Andrzej Wróbel pokazał obecnym pomieszczenia oraz przedstawił zasady przyjęcia do DD.

Wśród obecnych byli także starosta Andrzej Romańczuk, dyrektorzy – Anna Borkowska-Łuć (MOPS),  Anna Wegiera-Walasek (GOPS Włodawa), Urszula Rudko (PCPR) i Andrzej Lis (DPS w Różance). Starosta, zwracając się do gości, wyraził nadzieję, że tak nowoczesny i w pełni przygotowany obiekt zyska przychylność seniorów z powiatu włodawskiego. – Przygotowaliśmy w pełni wyposażony obiekt, który pomoże osobom starszym wypełnić cały dzień pożytecznie i pod opieką profesjonalnej kadry. To jest idealne rozwiązanie dla osób, które np. nie mają z kim w ciągu dnia zostawić w domu rodziców czy innych bliskich.

Dzienny Dom SENIOR+ podejmować będzie działalność terapeutyczną dla ok. 30 uczestników. Jednostka będzie świadczyła całodzienne usługi opiekuńcze, wspomagające oraz będzie proponowała aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.