(13 lutego) Władze powiatu włodawskiego zawnioskowały do nadleśnictw w Parczewie i Sobiborze o środki na budowę dwóch dróg z Funduszu Leśnego w Łomnicy (gm. Urszulin) i w pobliżu Sobiboru – obie o długości ok. 3 km każda.

Cieszy nas ogromnie, że pojawiła się możliwość wnioskowania o środki na budowę dróg z Funduszu Leśnego. Niewiadomym jest bowiem, czy w najbliższym czasie będzie taka możliwość ze środków Polskiego Ładu lub Funduszu Dróg Samorządowych, a zatem Fundusz Leśny wypełnia nam pustkę na płaszczyźnie aplikowania o środki zewnętrzne. Nasze dobre doświadczenie i świetna współpraca z Nadleśnictwem Sobibór i Nadleśnictwem Parczew pozwala mieć duże nadzieje, że uda się otrzymać dotację chociażby na jedną inwestycję. Przypomnę, że tylko w ostatnich latach otrzymaliśmy aż 4 mln zł na przebudowę drogi Dubeczno-Osowa i 2,3 mln zł na drogę przez Kosyń. Na rozstrzygnięcie czekamy z niecierpliwieniem – mówi starosta Adam Panasiuk.

Powiat Włodawski zwrócił się z wnioskiem o 3 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1626L w msc. Łomnica na odcinku o długości 2,880 km. Do zaproponowanego odcinka drogi powiatowej 1626L mają bezpośrednie włączenia liczne drogi leśne, gdyż w większości droga prowadzi przez tereny leśne, należące do Nadleśnictwa Parczew. Jest to odcinek drogi powiatowej, po której odbywa się masowy wywóz surowca drzewnego z lasów. Łączna wartość inwestycji wynosi 4.125.185 zł.

Drugi wniosek, również na 3 mln zł,  dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1727L na odcinku o długości 2.970 m. Droga ta łączy dwie drogi wojewódzkie – 812 i 816. Jej całkowita długość wynosi 11,302 km. Droga w ostatnich latach nie była przebudowywana, posiada nawierzchnię bitumiczną, jednak jej stan techniczny jest zły i bardzo zły. Do zaproponowanego odcinka drogi powiatowej 1727L mają bezpośrednie włączenia liczne drogi leśne, gdyż w dużej części droga prowadzi przez tereny leśne, należące do Nadleśnictwa Sobibór. Wartość całkowita wynosi 4.837.547 zł. Ten odcinek inwestycji zaczynać się ma od drogi Włodawa – Chełm do Żłobka. Będzie to pierwszy element naprawy drogi dojazdowej do Muzeum Państwowego w Sobiborze.