WSCHODY POWIATU WŁODAWSKIEGO po raz piąty!

Tuż po wakacjach odbędzie się wielka gala, podczas której wręczone będą honorowe tytuły „(W)schody Powiatu Włodawskiego”. Przyznane zostaną one osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu.

Wśród dotychczasowych laureatów byli: w kategorii osoba: prof. Stanisław Baj, Mirosław Trociuk, Agnieszka Smolińska i Jan Pawłowski, w kategorii instytucja: Poleski Park Narodowy, Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, Centrum Religijno-Zabytkowe w Hannie i w kategorii firma: Huta Szkła – Dubeczno, Handbud – Włodawa, Hotel Drob – Urszulin, Energetyk – Włodawa.

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać instytucje i stowarzyszenia. Wnioski nominacyjne można składać w sekretariacie starostwa lub drogą mailową (starostwo@powiat.wlodawa.pl) do 31.07 br.