W dniu dzisiejszym zakończył się remont drogi w m. Osowa polegający na położeniu nowej nakładki asfaltowej na odcinku najbardziej zdegradowanym, tj. 300 m. od włączenia do DW 812. Inwestycję wykonano w ramach współpracy i współfinansowania czterech partnerów, tj. Powiatu Włodawskiego, Nadleśnictwa Sobibór, Gminy Hańsk i Wspólnoty gruntowej wsi Osowa.