Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
tel. (82) 5725-690, (82) 5721-510, starostwo@powiat.wlodawa.pl
14 11.2023

Nabór członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

By |2023-11-14T12:19:05+01:0014 listopada, 2023|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu [...]

9 11.2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu we Włodawie o I naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Włodawskiego

By |2023-11-09T11:52:49+01:009 listopada, 2023|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Uchwała nr 463_23 Zarządu Powiatu z dn. 9.11.2023 w sprawie ogłoszenia I naboru wniosków (dotacje zabytki) Załącznik do uchwały nr 463_23 z dnia 9.11.2023 r. ogłoszenie i I naborze (dotacje zabytki) Zgłoszenie_wniosek (dotacje zabytki) 2023 [...]

30 10.2023

Konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2024 r.

By |2023-10-30T08:31:01+01:0030 października, 2023|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

W drodze uchwały nr 461/23 z dnia 20 października 2023 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub [...]

23 10.2023

Konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2024 r.

By |2023-10-23T12:09:39+02:0023 października, 2023|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

W drodze uchwały nr 461/23 z dnia 20 października 2023 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej [...]

15 09.2023

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

By |2023-09-15T11:28:12+02:0015 września, 2023|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” [...]