Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
tel. (82) 5725-690, (82) 5721-510, starostwo@powiat.wlodawa.pl
6 10.2021

Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

By |2021-10-06T13:34:06+02:006 października, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” [...]

15 09.2021

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

By |2021-09-15T13:56:16+02:0015 września, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 [...]

24 05.2021

Zaproszenie do zgłaszania delegatów na obrady Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych

By |2021-05-24T11:58:46+02:0024 maja, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE Zaproszenie do zgłaszania delegatów na obrady Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych dokonującego wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie II kadencji na lata 2021 - 2024 Działając na podstawie Uchwały nr XXXIV/206/17 [...]