Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
tel. (82) 5725-690, (82) 5721-510, starostwo@powiat.wlodawa.pl
Strona główna/Starostwo Powiatowe
8 11.2022

Nabór członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

By |2022-11-08T11:13:14+01:008 listopada, 2022|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia [...]

26 10.2022

Konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2023 r.

By |2022-10-26T13:48:04+02:0026 października, 2022|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

W drodze uchwały nr 361/22 z dnia 26 października 2022 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej [...]

13 10.2022

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

By |2022-10-13T08:52:28+02:0013 października, 2022|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” [...]

15 06.2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

By |2022-06-15T08:55:49+02:0015 czerwca, 2022|Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT   Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku dokonano wyboru ofert [...]