Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
tel. (82) 5725-690, (82) 5721-510, starostwo@powiat.wlodawa.pl
Strona główna/Starostwo Powiatowe
15 12.2021

Konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”.

By |2021-12-15T09:36:07+01:0015 grudnia, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”. Na podstawie Uchwały Nr 287/21 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 grudnia 2021 r. [...]

9 11.2021

Nabór członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

By |2021-11-09T10:37:45+01:009 listopada, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu [...]

26 10.2021

Konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2022 r.

By |2021-10-26T13:09:39+02:0026 października, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

W drodze uchwały nr 277/21 z dnia 25 października 2021 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej [...]

26 10.2021

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

By |2021-10-26T11:02:26+02:0026 października, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu [...]

6 10.2021

Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

By |2021-10-06T13:34:06+02:006 października, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” [...]

15 09.2021

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

By |2021-09-15T13:56:16+02:0015 września, 2021|Komunikaty, Ogłoszenia i komunikaty|

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 [...]