(10 maja) Tegoroczne uroczystości hołdujące pracy bibliotekarzy powiatu włodawskiego odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Honorowy Patronat nad świętem objęli: starosta – Mariusz Zańko i burmistrz – Wiesław Muszyński
Uroczystość otworzyła dyrektor MBP Włodawa Dorota Redde-Sawczk, witając przybyłych gości oraz przedstawiając syntezę wydarzeń ostatniego roku, krótką analizę działalności bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, a także historię obchodów Dnia Bibliotekarza i ideę Tygodnia Bibliotek.
Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy bibliotekarskiego święta wysłuchali dedykacji muzycznej, przygotowanej przez uczniów włodawskiej szkoły muzycznej.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek był okazją, aby uhonorować pracę bibliotekarzy. Najlepsze życzenia skierowane do pracowników bibliotek powiatu włodawskiego oraz adresy gratulacyjne przekazali w imieniu starosty włodawskiego Marusza Zańki i swoim członek zarządu powiatu – Wiesław Holaczuk.
W. Holaczuk, zabierając głos, powiedział m.in. – Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z składam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę w dziele krzewienia kultury czytelniczej w powiecie włodawskim. Jednocześnie gratuluję Wam wielu sukcesów na niwie szerzenia wiedzy w społeczeństwie o drogocennym wpływie czytania i rozumienia litery jako symbolu ludzkości, poszanowania dla słowa i dbałości o kulturę języka. Życzę Państwu dalszych postępów w Waszej ciężkiej pełnej poświęcenia pracy zawodowej, a w życiu osobistym życzę zdrowia, szczęścia i wolnego czasu na ulubione lektury.