Projekt Praca przymusowa: Opracowanie wystawy objazdowej i materiałów edukacyjnych dla szkół zrzesza 8 organizacji – szkoły, muzea i miejsca pamięci oraz samorządy z Austrii, Włoch i Polski oraz opracowują wystawę objazdową zawierającą materiały edukacyjne. W ten sposób zaspokajana jest europejska potrzeba, aby większa liczba uczniów zainteresowała się tematem systemów byłych obozów koncentracyjnych, Holokaustu i jego związku ze współczesnością.

Organizacje uczestniczące: Gemeindeverband “Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen”; Zespol Szkol Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperow i II Liceum Ogolnoksztalcace im. A. Frycza-Modrzewskiego we Wlodawie; Starostwo Powiatowe we Włodawie, Muzeum-Zespół Synagogalny we Włodawie; Comune di Empoli; Istituto Statale di Istruzione Superiore “Il Pontormo”; ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazistiv; MS St.Georgen/Gusen

Więcej informacji o projekcie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-AT01-KA220-SCH-000034450

Start projektu: 01-11-2021

Koniec projektu: 31-10-2024

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści na niej publikowanych, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych