14 czerwca 2024 roku przeprowadzono wybory, zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/206/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie

 

Organizacje pozarządowe w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego na lata 2024-2027 będą reprezentować:

  1. Kazub Urszula – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa w Susznie.
  2. Kędzierska Monika – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie.
  3. Kloc Janusz Adam – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej we Włodawie.
  4. Oniszczuk Magdalena – Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w Okunince.
  5. Pakuła Beata – Stowarzyszenie Las w Hannie.
  6. Panasiuk Adam – Stowarzyszenie „Wereszczyński Gościniec” w Wereszczynie.
  7. Pawluk Tomasz Stowarzyszenie Przyrodniczo-Sportowe Eko-Różanka w Różance.
  8. Szczepańska Joanna – Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie.

Skład Rady zostanie uzupełniony o 2 przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie oraz 1 przedstawiciela Zarządu Powiatu we Włodawie.

Gratulujemy wybranym!

Załącznik:
1. Protokół z Walnego Zebrania Org. Pozarządowych 14.06.2024 r.