Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024. Beneficjentami Programu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, natomiast głównym celem jest przezwyciężenie ich trudnej sytuacji życiowej.

Oferty konkursowe należy składać w terminie do dnia 12 lipca 2024. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce: Programy- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Od zależności ku samodzielności – edycja 2024.