Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce “Ogłoszenia”

https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=283&p1=szczegoly&p2=1810805