Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2022 r. po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wybrał ofertę Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza.