Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wybrał ofertę Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z Nowego Sącza.