Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie  pomocy społecznej.  

Szczegóły w załączniku: Załącznik do uchwały nr 388 23 Ogłoszenie konkursowe