Poniżej znajdą Państwo aktualne opracowania na temat kondycji gospodarki w powiecie włodawskim.

Urszula Bronisz, Andrzej Jakubowski Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński i włodawski)

https://www.researchgate.net/publication/…..