21 grudnia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja osób zainteresowanych korzystaniem z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ we Włodawie.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o rekrutacji Senior+

Regulamin rekrutacji Senior+