Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Poleska Wieża Babel – Festiwal Języków Pogranicza