Organizator: Gmina Wyryki

Współorganizatorzy: Klub Sportowy „Agros” Suchawa i Fundacja Wolność i Demokracja

(start i meta oraz wydarzenia towarzyszące w pobliżu kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Huberta w Suchawie przy pomniku powstańców styczniowych).

Celem wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzeniem poprzedzającym bieg będzie oddanie  hołdu  bohaterom walk powstańczych: krótka informacja o bitwie pod Suchawą-Wyrykami a następnie  złożenie kwiatów i zniczy  pod pomnikiem powstańców styczniowych. Biuro zawodów, start i meta zostaną zlokalizowane w pobliżu pomnika powstańców styczniowych w okolicy Kaplicy Rzymskokatolickiej pw. św. Huberta w Suchawie. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansach 1963 i 5000 m. Biuro biegu zostanie otwarte o godz. 10.30 w namiocie organizatorów, natomiast zakończenie planowane jest. ok. godz. 13.00.