Miejsce: Ośrodek edukacyjny “Poleskie Sioło”, Wytyczno 156, 22-234 Urszulin

Organizator: PPN