14-18 lutego

Włodawski Dom Kultury, Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 17 51

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Zdolski, tel. 82 572 17 51, e-mail: wdk.wlodawa@gmail.com

Program skierowany został do społeczności lokalnej i ukierunkowany głównie na dzieci i młodzież, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pokazanie młodym osobom możliwości twórczego spędzania wolnego czasu z dala od używek i przemocy.

Organizator: Włodawski Dom Kultury