Miejsce i termin: 05.05.2022 r., MOSiR Włodawa

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.

Kontakt: MOSiR Włodawa, Jacek Chęć, tel. (82) 5722-584