Data imprezy: 20.01.2022 r.

Miejsce imprezy: Hala MOSiR

Organizator: MOSiR, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Osoba upoważniona do kontaktu: Jacek Chęć, tel. (82) 5722584

Charakterystyka: Celem organizacji turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.