Miejsce i termin: MOSiR Włodawa, 25.05.2022 r.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja siatkówki oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.

Kontakt: MOSiR Włodawa, Jacek Chęć, tel. (82) 5722-584