Zasięg: regionalny

Data i miejsce: Włodawa, 14 maja 2022 r.

Organizator: Muzeum Zespół – Synagogalny we Włodawie, ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa, tel. 82 5722 178, e-mail: poczta@muzeumwlodawa.pl, www.muzeumwlodawa.pl

Osoba odpowiedzialna: Anita Lewczuk vel Leoniuk – tel. 538 412 654

Krótki opis: W ramach obchodów święta nasze muzeum, podobnie jak wiele innych instytucji kulturalnych i historycznych na całym świecie otwiera swoje podwoje dla zwiedzających organizując liczne atrakcje tj. wystawy, koncerty, działania edukacyjne i inne wydarzenia. Święto to ma za zadanie ukazanie roli i znaczenia muzeów dla rozwoju społeczeństwa. Dla nas jest to przede wszystkim dzień do pokazania naszej pasji, promocji naszej instytucji i ukazania piękna zabytku, z którym na co dzień mamy zaszczyt obcować.